sallar
10 مهر 1401 - 17:29

جزئیات نشست کمیسیون شوراهای مجلس/ اصرار اعضای کمیسیون بر یک مصوبه

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت: کمیسیون‌ شوراها بر مصوبه خود برای شفاف بودن جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان بررسی مصوبات مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان اصرار کرد. محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به نشست امروز کمیسیون شوراهای مجلس گفت: در جلسه امروز مصوبه مربوط به طرح شفافیت در قوای سه‌گانه اعاده شده از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. محمدصالحمحمدصالحجوکار رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌مجلس شورای اسلامیوگووگوبا خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به نشست امروز کمیسیون شوراهای مجلس گفت: در جلسه امروز مصوبه مربوط به طرح شفافیت در قوای سه‌شفافیتگانهگانهاعاده شده از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.وی افزود: شورای نگهبان به مصوبه کمیسیون درباره شفاف بودن جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان بررسی مصوبات مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان ایراد گرفته و آن را مغایر با قانون اساسی دانسته بود که کمیسیون در جریان بررسی این ایراد بر مصوبه خود اصرار کرد. وی افزود: شورای نگهبان به مصوبه کمیسیون درباره شفاف بودن جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان بررسی مصوبات مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان ایراد گرفته و آن را مغایر با قانون اساسی دانسته بود که کمیسیون در جریان بررسی این ایراد بر مصوبه خود اصرار کرد.مجمع تشخیص مصلحت نظامآن رارئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سایر ایرادهای شورای نگهبان به طرح شفافیت ایرادات عبارتی بود که اصلاحات لازم در مورد این ایرادات انجام شد. رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سایر ایرادهای شورای نگهبان به طرح شفافیت ایراداتعبارتیعبارتیبود که اصلاحات لازم در مورد این ایرادات انجام شد.جوکار خاطرنشان کرد: همچنین در این جلسه مصوبه مربوط به طرح تأسیس انجمن‌های صنفی اعاده شده از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات مورد نظر درباره این طرح نیز انجام شد. جوکار خاطرنشان کرد: همچنین در این جلسه مصوبه مربوط به طرح تأسیس انجمن‌های صنفی اعاده شده از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات مورد نظر درباره این طرح نیز انجام شد.پایان پیام/ پایان پیام/
منبع: فارس
شناسه خبر: 764769