sallar
06 مهر 1401 - 16:06

فضای مجازی الگو‌ی فرهنگی جوان ایرانی نیست

دهقانی اشکذری گفت: باید فضایی مهیا شود تا جوانان سوال خود را در مدرسه و دانشگاه در قالب تریبون آزاد و کرسی آزاداندیشی مطرح کنند. دهقانی اشکذری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد گفت: حجاب و غیرت و ناموس مردم برای جوانان ایرانی مهم است، اما در حوادث اخیر دچار جنگ ترکیبی بوده و احساسات جوانان به دلیل درگذشت خانم مهسا امینی جریحه دار شد. دانشگاه آزاد اسلامیجوانان ایرانیاو افزود: جوانان هنگامی که خبر‌ها و شعار‌ها را از رسانه‌های مطمئن دریافت نکرده و به شعار‌های دشمنان ملت که هیچگاه خیرخواه کشور نبودند، اطمینان می‌کنند دچار شبهه شده و به سوی رفتار‌های آشوب گرانه سوق می‌یابند. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یزد بر لزوم دریافت پاسخ این شبهات به روش‌های منطقی تأکید کرد و اظهار داشت: جوانان ما به دنبال امنیت و حفظ ناموس و حجاب هستند، اما گاهی تحت تاثی