sallar
06 مهر 1401 - 22:17

تسویه کامل مطالبات گندمکاران در استان قزوین

مدیر کل غله استان قزوین از خرید تضمینی ۱۷۸ هزار تن گندم و تسویه کامل مطالبات گندمکاران خبر داد. ایزدی مدیر کل غله  گفت: پیش بینی شده بود که امسال ۱۶۳ هزار تن محصول از کشاورزان خریداری شود که این میزان به ۱۷۸ هزار تن رسید.ایزدی افزود: تا دهم مرداد حدود ۱۵۵ هزار تن خریداری و مطالبات کشاورزان تسویه شد.وی اضافه کرد: از این زمان تا پایان شهریور هم ۲۳ هزار تن گندم خریداری که در چهارم مهر مطالبات گندمکاران به طور کامل تسویه شد.مدیر کل غله گفت: در خرید کلزا ۲۵ درصد و گندم ۶۰ درصد رشد داشتیم.به گفته ایزدی، از ۳۱ شهریور خرید گندم به پایان رسید. باشگاه خبرنگاران جوانقزوینقزوین
شناسه خبر: 761822