sallar
31 شهریور 1401 - 08:47

تولید ۳ برابری انگور به روش داربستی به همت بانوی تاکستانی

یکی از بانوان کار آفرین در بخش اسفرورین شهرستان تاکستان به روش داربستی ۱۴ رقم انگور تولید کرده که میزان تولید آن سه برابر میانگین استان قزوین است.

رضا افلاطونی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از باغات داربستی انگور با سه برابر عملکرد در تاکستان با مدیریت یکی از بانوان کار آفرین در بخش اسفرورین بازدید کرد.

باغ انگور در مساحت هفت هکتار به روش داربستی ۱۴ رقم انگور تولید کرده و میزان تولید آن ۳۰ تن در هکتار است که سه برابر میانگین استان قزوین است.

حذف آفت زنجره و کاهش مصرف سموم کشاورزی از دیگر ویژگی‌های این باغ انگور است.

میزان اشتغال مستقیم در این باغ انگور ۷ نفر و غیر مستقیم ۴۰۰ نفر روز است.

استان قزوین ۳۲هزار هکتار باغ انگور دارد.

در این بازدید سرهنگ پاسدار علی شهسواری رئیس سازمان بسیج نظام مهندسی و منابع کشاورزی استان قزوین و سایر معاونان مدیران و مشاوران ستادی و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان حضور داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوانقزوینقزوین

شناسه خبر: 751256